Ürünlerimiz

Optimize Edilmiş ve Endüstriye Hazır Çözümler​

Tüm Alüminyum İhtiyaçlarınız İçin OSM Alüminyum

Alüminyum, atom numarası 13 ve simgesi Al olan kimyasal element. Gümüş renkte, sünek bir metaldir. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur.

Alüminyum, yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Saf alüminyumun çekme dayanımı yaklaşık 49 megapascal (MPa) iken alaşımlandırıldığında bu değer 700 MPa’a çıkar. Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır. Elektrik iletkenliği %64,94 IACS’dir (saf Al, 2 °C’de). Erime sıcaklığı 660 °C, kaynama sıcaklığı ise 2519 °C’dir.

Sektör Odaklı Ürünler!

Alaşımlı Alüminyum Külçe

Hakkında kısa yazı…

Saf Alüminyum Külçe

Hakkında kısa yazı…

Alüminyum Deoksidant Küre

Hakkında kısa yazı…

Alüminyum Deoksidant 2,5 Kg

Hakkında kısa yazı…

Hurda Alımı

Hakkında kısa yazı…

Daha Kolay Alüminyum Çözümlerle İlgili Yardıma mı ihtiyacınız var? Biz Uzmanız!